Zwrot

Prawo odstąpienia od umowy

Jeśli jesteś Konsumentem przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru produktu, o ile towar nie nosi śladów użycia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinieneś poinformować nas (adres email: info@kriagoods.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, a następnie odesłać produkt pod wskazany niżej adres. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

Kria

Sienkiewicza 92A

05-082 Stare Babice

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 

Reklamacje

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu poprzez wysłanie emaila na adres info@kriagoods.com wraz z opisem reklamowanego towaru i jego niezgodności z umową.

Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. W przeciwnym razie koszty poniesionych przesyłek ponosi Klient.

Shopping Cart